Teaching Staff

Office Staff

 SAMEENA BANO

DURGA DIXIT

NAVEEN CHOUDHARY


Teaching Staff

VARSHA MALVIYA

Arif Khan

ANUPAMA MALOSE

ANJANA JAIN

CHITRA SHIRKEY

NEHA VEMA

Nitin Bharadwaj

Archana Sen Md

SHEVENDRA SIR

JOOLI RAWAT

NIHALIKA MEHTO

MAMTA KHANDAIT

SILVIA PETER

ASHOKE SIR

Sweety Chouhan MD

SHIVA MD

Reshma Patel

SURAJ CHOUDHARY

SHIVAM KUSHWAHA

Other Staff

KAMLESH VARMA

SUNITA SARATHE

GOMTI VARMAN

RESHMA SAHU

VINITA CHANDELE

NITIN PATEL

ANIL RAJPUT