House Club


NARAMDA HOUSE

# INCHARGE TEACHER NAME HOUSE LEADERS NAME (STUDENT) CULTURAL MINISTER (STUDENT)
1 MISS.VANDANA PRADHAN SANJANA RAJPUT DHANESH INGOLE
2 MISS. AYUSHI PANDEY

SATLUJ HOUSE

# INCHARGE TEACHER NAME HOUSE LEADERS NAME (STUDENT) DISCIPLINE MINISTER (STUDENT)
1 MRS. MITHLESH SAHU SYED ALI AMAN V. MALVIYA
2 MRS. GEETA CHOURASIYA

GANGA HOUSE

# INCHARGE TEACHER NAME HOUSE LEADERS NAME (STUDENT) ENVIRONMENT MINISTER (STUDENT)
1 MRS. JYOTI AARYA SANKET SENGER YASH BAOUSKAR
2 MISS SHWETA PATEL

KAVERI HOUSE

# INCHARGE TEACHER NAME HOUSE LEADERS NAME (STUDENT) SPORTS MINISTER (STUDENT)
1 MRS. KRISHNA SUNANIYA, JATIN CHOUDHARY HEMANT WARKE
2 MRS. JYOTSNA DUBEY